پیام رئیس گروه

به گروه مستقل نانو تکنولوژی که مجری فعالیت های بین رشته ای دانشکده ها در فناوری نانو میباشد، خوش آمدید.

این گروه مفتخر است که با همکاری با اساتید باسابقه­ و دانشجویان مقطع دکتری، به آموزش و پژوهش در حوزه فناوری نانو می پردازد. امیدوارم به یاری خداوند بتوانیم به جایگاه واقعی در عرصه فناوری نانو در سطح بین المللی نائل شویم.

 

فاطمه گوهرپی

رئیس گروه مستقل نانوتکنولوژی 

 

اخبار

 

 

رویدادها / اطلاعيه ها

 

 

دسترسي سريع