معرفی گروه

 

گروه مستقل نانو تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری فعالیت های بین رشته ای دانشکده های مختلف از جمله دانشکده مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و رنگ و مهندسی نساجی در فناوری نانو در مقطع دکتری میباشد که امید است بزودی دانشکده های دیگر نیز به این گروه بپیوندند. هر ساله حداقل ده دانشجوی دکتری در این گروه پذیرفته میشوند و تحت سرپرستی اساتید مجرب در فناوری نانو به آموزش و پژوهش می پردازند.

 

 

تاریخچه گروه

 

 

افتخارات گروه